Disclaimer & Privacy Policy Naturo Health Service

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de HealthCare Innovation Group v.o.f. handelend onder de naam Naturo Health Service. U dient zich ervan bewust te zijn dat Naturo Health Service niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Naturo Health Service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HealthCare Innovation Group v.o.f./Naturo Health Service of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, post- /afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aankoop en bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop en de bestelling. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen, via mail of per post. Het is echter niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Beveiligde internetverbinding bij betalingen
Tijdens betalingen wordt de verbinding tussen Naturo Health Service tuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding herkent u aan het ‘slotje’ in de onderste statusbalk van je browser.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Naturo Health Service of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@naturohealthservice.com

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Naturo Health Service of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wat doen cookies?
Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als ‘geheugen’ wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert.
Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag. Al deze persoonlijke gegevens kunnen, al dan niet tegen betaling, gedeeld worden met commerciële partijen en advertentienetwerken.

Toestemming voor plaatsen cookies
Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat u in uw virtuele winkelwagentje heeft.

Toestemming verwerken persoonsgegevens
Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming hebben, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt.

Melden veiligheidsinbreuken
Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen. Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te beperken.

Melden van veiligheidsinbreuk op elektronische vertrouwensdiensten
Als aanbieder van een vertrouwensdienst aan het publiek moeten wij een veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies zo snel mogelijk melden. Uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking.

Melden via e-mail
Wanneer er een veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies wordt vermoed met aanzienlijke gevolgen voor de vertrouwensdienst die wij aanbieden, nemen wij binnen 24 uur na ontdekking contact op met het meldloket via tsp@agentschaptelecom.nl. We versleutelen de mail  met PGP (GPG).

Telefonisch melden
Indien we om technische redenen niet kunt mailen, zullen we via 0900-7700027 een melding doen.

Instanties die wij inlichten bij een veiligheidsbreuk
Waar passend lichten wij ook het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Autoriteit Persoonsgegevens in. Agentschap Telecom kan tevens namens ons een melding doorzetten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer
Alhoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Aan de teksten en prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen van de leveranciers zijn leidend en geldend. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Wij houden ons het recht voor om deze en de informatie op de site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Kennisgeving en informatie
Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen is louter ter kennisgeving en voor informatieve doeleinden bedoeld en niet als medisch of therapeutisch advies of als een vervanging van advies van eigen arts of specialist. Tevens zijn de via deze site aangeboden producten geen vervanging voor een gevarieerde voeding en de dagelijkse gezonde voedingsinname. Het kan gebruikt worden als aanvulling op de normale voeding.

Aansprakelijkheid
Naturo Health Service adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een gekwalificeerde en geregistreerde (natuurgeneeskundig) arts, specialist of therapeut en indien van toepassing uw regulier behandelend (huis) arts/specialist te informeren en/of raadplegen.
Naturo Health Service is een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden. Ze is niet gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op haar site.
Naturo Health Service adviseert voor het gebruik van de via deze site gekochte producten,  de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door te lezen.
Naturo Health Service neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de toegekende GMP/HACCP licenties aan fabrikanten en bedrijven.
Naturo Health Service neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door gecertificeerde firma’s en leveranciers.
Naturo Health Service neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van  Premium geadviseerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.

Copyright
Deze website geniet een auteursrechtelijk bescherming. Alle rechten zijn voorbehouden aan Naturo Health Service. Informatie van deze site mag niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming vooraf. Het is niet toegestaan om deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn ons eigendom, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijk toestemming vooraf is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Foto’s van apparatuur en producten zijn eigendom van de desbetreffende fabrikanten/leveranciers. Wij hebben toestemming om deze merken, beeldmerken en afbeeldingen te mogen gebruiken, echter ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende fabrikant/leverancier.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Naturo Health Service
info@naturohealthservice.com

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 april 2019