Supplementen

International Centre for Naturopathic Health Service adviseert een Premium status aan leveranciers van voedingssupplementen, fytotherapie, homeopathie en gemmotherapie op basis van de richtlijnen die zijn opgesteld ten behoeve van kwaliteit, veiligheid, zuiverheid, werkzaamheid en effectiviteit.

Tegenwoordig worden via allerlei kanalen voedingssupplementen en homeopathische middelen aangeboden. Het blijkt echter vaak dat de kwalitatieve verschillen tussen de producten groot zijn. De waarde, kwaliteit en veiligheid van het supplement wordt mede bepaald door de hoeveelheid, diversiteit en de opneembaarheid van de verschillende voedingsstoffen en potenties.

International Centre for Naturopathic Health Service heeft een aantal richtlijnen opgesteld, waaraan een goed en veilig voedingssupplement moet voldoen. De supplementen die hier aan voldoen worden opgenomen als Premium Supplements. Hiermee hoopt International Centre for Naturopathic Health Service u als consument en gebruiker een goed en veilig supplement te adviseren.

De richtlijnen: 
– Samenstelling op basis van wetenschappelijk onderzoek/literatuur
– Productie op basis van GMP richtlijnen
– Productanalyse op basis van HACCP richtlijnen (uitgewerkt door Codex Alimentarius)
– Belgische Notificatie Procedure (NUT-nummer) – de strengste van Europa
– Overige analyse certificaten
– Geen onnodige toevoegingen
– Vrij van BSE – indien gewerkt wordt met veterinaire preparaten
– Vrij van GMO (genetische manipulatie) (GMP/HACCP richtlijn)
– Kruiden, kruidenextracten en complexen gebaseerd op-  en continue gecontroleerd
door klinisch onderzoek naar werkzaamheid
– Bonafide en vaste toeleveranciers noodzakelijk
– De volledige herkomst van de grondstoffen moet duidelijk zijn
– Eindproducten dienen herhaaldelijk getest te worden op de aanwezigheid van doping
en milieutoxines.

Grondregels Productieproces Voedingssupplementen: 
– Kwaliteit moet verregaand gegarandeerd zijn
– Dosis en grondstof moeten veilig zijn
– Dosis moet accuraat (nauwkeurig & zorgvuldig)
– Dosis moet relevant zijn; bestanddelen, potency en betaalbaarheid
– Bestanddelen moeten geabsorbeerd kunnen worden
– Bestanddelen moeten zoals gepland vrijkomen
– Voedingssupplementen moeten betaalbaar zijn

De supplementen die GMP gekwalificeerd zijn, hebben automatisch ook een HACCP certificatie. Andersom is dit niet het geval. We zouden dus kunnen aannemen, dat het supplement met de GMP licentie de hoogste kwaliteit neerzet en volgens de farmaceutische richtlijnen ontwikkeld en geproduceerd is. Dit vinden we terug in het feit, dat als meerwaarde bovenop HACCP de volgende GMP criteria gesteld worden:
– Het product is ontwikkeld naar aanleiding van evidence based onderzoek
– Onderzoek als basis gebruikt voor de normering en standaardisatie van kruiden
– De hoeveelheid werkzame stof (elementair) wordt daadwerkelijk in het lichaam
opgenomen en verwerkt, zoals op het etiket wordt geclaimd
– Alle werkzame stoffen zijn even goed verdeeld (accurate verspreiding) over de
batches die in een serie worden verwerkt
– De verhoudingen tussen de onderlinge bestanddelen klopt
– Er is zorgvuldig vanuit onderzoek gekozen voor het verwerken van de bestanddelen in
een bepaalde doseringsvorm. De capsule, tablet, poeder, olie, emulsie, tinctuur, spray.

Er bestaan specifieke voedingssupplementen, waaronder bepaalde hoog gedoseerde enzympreparaten en DPP-IV preparaten (gebruikt bij exorfinebelasting) welke volgens hoge normen en eisen worden vervaardigt, maar gericht en kleinschalig. Hierdoor is het bijna onmogelijk om een GMP certificering aan te vragen, vanwege de hoge kosten.
Deze voedingssupplementen worden door CNHS gescreend op het volgende:
– Samenstelling op basis van wetenschappelijk onderzoek/literatuur
– Aanwezige analyse certificaten
– Bonafide en vaste toeleveranciers is noodzakelijk
– De volledige herkomst van de grondstoffen moet duidelijk zijn
– De verhoudingen tussen de onderlinge bestanddelen moet kloppen
– Geen onnodige toevoegingen
– Bestanddelen moeten geabsorbeerd kunnen worden
– Bestanddelen moeten zoals gepland vrijkomen
– Voedingssupplementen moeten betaalbaar zijn
– Continue gecontroleerd door klinisch onderzoek naar werkzaamheid
– Belgische Notificatie Procedure (NUT-nummer) – de strengste van Europa

De leveranciers die een CNHS certificaten dragen krijgen een afzonderlijke vermelding of ze een GMP of HACCP kwalificatie bezitten. De leverancier met alleen een HACCP of andere bovengenoemde kwalificaties wordt gescreend op de GPM en ISO richtlijnen. Van hen wordt verwacht dat ze supplementen leveren die gebaseerd zijn op onderzoek en voldoen aan de geclaimde elementaire dosis op het etiket van het supplement.

International Centre for Naturopathic Health Service adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een natuurgeneeskundig arts of therapeut.

Voorwaarden:
*International Centre for Naturopathic Health Service is een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden.
*International Centre for Naturopathic Health Service neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de toegekende GMP/HACCP licenties aan fabrikanten en bedrijven.
*International Centre for Naturopathic Health Service neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door aangesloten firma’s en leveranciers.
*International Centre for Naturopathic Health Service neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van CNHS Premium geadviseerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden!